Project Adapost

Sinds 2013 ondersteunen wij het Project Adapost dat zich voornamelijk op Roma-kinderen richt. Wij werken samen met pastor Lajos Olah, de voorganger van een baptistenkerk in Capusi Mic. Zijn aanstekelijke bewogenheid en liefde gaat vooral uit naar de Roma bevolking die in of nabij Huedin woont, waar nodig helpt hij ook de ouderen en gehandicapten in zijn nabije omgeving. 


Het project Adapost richt zich voornamelijk op de kinderen van de Roma- gezinnen. Omdat kinderen in Roemenië alleen in de ochtend naar school gaan en ze in de middag geacht worden hun huiswerk te maken, biedt de naschoolse opvang een passende zorg voor de kinderen die thuis geen faciliteiten hebben voor het maken van hun huiswerk.


Het is voor de meeste Roma-ouders bovendien een onhaalbare zaak om hun kinderen onderwijsondersteuning te bieden omdat zij zelf weinig onderwijs genoten hebben. Als gevolg daarvan hebben hun kinderen minder kans om mee te komen op school. Daarom gaan de kinderen na de schooltijd naar het project Adapost, waar ze (veelal hun eerste) maaltijd krijgen en daarna onder begeleiding van een onderwijzeres huiswerk maken. Tevens krijgen zij onderricht in de gangbare normen en waarden en worden zij bekend gemaakt met de Bijbel, leren ze liedjes en bidden ze met elkaar.


De resultaten van het Adapost project zijn heel goed en worden inmiddels ook erkend door de scholen in Huedin, Adapost vormt een veelbelovend begin om de vicieuze cirkel van de armoedige omstandigheden van Roma kinderen te doorbreken. Daarom ondersteunen wij dit project van ganser harte, en willen wij onze aandacht uitbreiden naar de jonge schoolverlaters, om hen te bekrachtigen en te coachen in het vervolgtraject waarin zij werk zoeken of mogelijk verder willen studeren.

img-20171110-wa0008 img-20171026-wa0016 img-20171110-wa0010 img-4384